Uku Lilleväli

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti toidupoekettide tarneahelates 2022

KONTEKST. Toidupoekettidel on oluline roll toidutarneahelates inimõiguste järgimise ja keskkonna heaolu tagamisel, kuna nemad määravad, missugused tooted jõuavad poeletile ja millised mitte ning kui eetilisi valikuid saavad tarbijad teha. Poekettide mõjuvõim toidutööstuses ja madalaimast hinnast lähtuv konkurentsimudel ohustavad nii tootjaid ja töölisi, kes peavad toitu üha suurema tootlikkusega kasvatama, korjama, tootma ja töötlema, kui ka …

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti toidupoekettide tarneahelates 2022 Read More »

Töökuulutus: vastutustundliku ettevõtluse spetsialist toidutööstuse tarneahelate vallas

ORGANISATSIOONIST Estwatch on kodanikuühendus, mis edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Võimestame kodanikke, era- ja avalikku sektorit ennetama ning maandama Eesti organisatsioonide majandustegevusest tulenevaid riske ja kahjusid Eestis ja kaugemal, sh tarne- ja väärtusahelate alguses.  POSITSIOON Otsime oma kollektiivi osakoormusega vastutustundliku ettevõtluse …

Töökuulutus: vastutustundliku ettevõtluse spetsialist toidutööstuse tarneahelate vallas Read More »

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad?

Värske uuring toob välja, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvates kaitsealustes metsaelupaikades tehakse üha rohkem raieid, millele annavad hoogu juurde kaitse-eeskirjades üha leebemaks muudetud raiepiirangud. Olukorra parandamiseks on tarvis kaardistada kõik veel inventeerimata loodusdirektiivi metsaelupaigad, seada kaitsealadel elupaiku paremini hoidvad raietingimused ja vähendada raiesurvet Eesti metsades, sh kaitsealadel. Estwatchi ja Eestimaa Looduse Fondi uuring “Kui hästi …

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad? Read More »

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021

Estwatchi 2021. aasta pankade vastutustundlikkuse uuring ilmestab, et aasta jooksul on kõik neli Eesti suuremat panka võtnud oma äritegevuses jõulisema suuna vastutustundlikkuse edendamisele. Kuigi pangad arvestavad finantsotsustes sotsiaalsete ja keskkondlike teguritega üha enam, näitab uuring, et pankade tegevus saaks olla veel tõhusam ja läbipaistvam. Kui aasta varem ei pidanud pangad kuigivõrd oluliseks arvestada finantsotsustes kliimamuutust, …

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021 Read More »

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd

Leedu ettevõte Grigeo, kes juhtis aasta alguses teadlikult reovett Kura lahte, müüb oma tooteid nüüd Eestis supersoodsa hinnaga. Nii on lahkunud poest Grigeo tualettpaberiga ka muidu keskkonnateadlikud inimesed. Just seepärast ei saa toodetega kaasnevate keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamist jätta ebapiisava teabe korral tarbijate õlgadele. Aasta alguses, kui viirusepuhang polnud Eestis veel nägu näidanud ja …

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd Read More »

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole

2019. aasta seisuga puudusid Eesti Panga dokumentides ja analüüsides viited sellele, kas ja kuidas arvestab ja haldab keskpank Eesti finantssüsteemi stabiilsuse analüüside läbiviimisel, reservide haldamisel ja võimalike kriiside ennetamisel kliimamuutusega kaasnevaid keskkondlikke, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud kahjusid ja riske (ESG risks). Estwatch tegi 10. detsembril 2019 Eesti Panga poole pöördumise, milles küsis keskpanga esindajatelt 5 …

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole Read More »

Postimees: Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse

Postimehe 1. veebruaril avaldatud artikkel “Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse” võrdleb Estwatchi uuringule tuginedes Eesti pankasid selle põhjal, kas ja kuidas nad arvestavad oma investeerimis- ja finantsprotsessides jätkusuutlikkuse riske. Loe artiklit täies mahus siit (tasuline): https://leht.postimees.ee/6886952/kliimapoliitika-trugib-uha-enam-pangandusse.

Postimees: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi

Postimehe 1. veebruaril avaldatud artikkel “Uuring: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi” toob Estwatchi uuringule ja Estwatchi esindaja Uku Lilleväli intervjuule tuginedes välja, et Eesti pangad arvestavad oma investeerimis- ja finantsprotsessides jätkusuutlikkuse riske kas ebapiisavalt või üldse mitte. Keskse mõttena kirjeldab Lilleväli: “On fundamentaalne küsimus, mis on pankade roll meie ühiskonnas. Kahtlemata peavad finantsasutused maksimeerima …

Postimees: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi Read More »

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2020

Eesti neli suurimat universaalpanka – LHV, Luminor, SEB ja Swedbank – arvestasid 2020. aasta alguses investeerimis- ja finantseerimisprotsessides nii elukeskkonda kui ka kasuminumbreid mõjutavaid riske kas ebapiisavalt või üldse mitte. Kontekst: Pankadel on oluline roll keskkonna ja ühiskonna heaolu tagamisel, sest nad rahastavad projekte, ettevõtteid ja valitsusi ning avaldavad investeeringutega seekaudu otsest mõju keskkonnale ja ühiskonnale. …

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2020 Read More »