Uku Lilleväli

Eesti toidupoed hoiduvad banaanide vastutustundlikkuse osas vastutuse võtmisest

PRESSITEADE22.03.2023Estwatch MTÜ Värske analüüs kaardistab banaani teekonna Eestisse ning uurib, mida teevad Eesti toidupoeketid selleks, et tagada lettidel vastutustundlikult kasvatatud viljad. Eestis on banaaniimport viimase kümne aastaga kasvanud 60 protsenti. Kui 2010. aastal sõid Eesti inimesed 12 miljonit kilogrammi banaane, siis 2020. aastal oli tarbimine juba 19 miljonit kilogrammi.  Banaanide tootmine panustab ühest küljest tootjariikide …

Eesti toidupoed hoiduvad banaanide vastutustundlikkuse osas vastutuse võtmisest Read More »

Uuring: Eesti toidupoekettide vastutustundlikkus banaanitööstuse tarneahelas

KONTEKST. Banaan on Eesti ja Euroopa tarbijate seas üks populaarsemaid vilju, mille tootmine ühest küljest panustab tootjariikide majanduslikku heaolusse, aga teisalt ohustab nendesamade riikide keskkonda ja kogukondi. Nimelt hoitakse suuresti toidupoekettide ja teiste banaani tarneahelaga seotud ettevõtete madalaimast hinnast lähtuva konkurentsimudeli tõttu banaanide tootmiskulud minimaalsed muuhulgas elurikkuse ning tööliste ja banaanifarme ümbritsevate inimeste tervise, hariduse …

Uuring: Eesti toidupoekettide vastutustundlikkus banaanitööstuse tarneahelas Read More »

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti toidupoekettide tarneahelates 2022

KONTEKST. Toidupoekettidel on oluline roll toidutarneahelates inimõiguste järgimise ja keskkonna heaolu tagamisel, kuna nemad määravad, missugused tooted jõuavad poeletile ja millised mitte ning kui eetilisi valikuid saavad tarbijad teha. Poekettide mõjuvõim toidutööstuses ja madalaimast hinnast lähtuv konkurentsimudel ohustavad nii tootjaid ja töölisi, kes peavad toitu üha suurema tootlikkusega kasvatama, korjama, tootma ja töötlema, kui ka …

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti toidupoekettide tarneahelates 2022 Read More »

Töökuulutus: vastutustundliku ettevõtluse spetsialist toidutööstuse tarneahelate vallas

ORGANISATSIOONIST Estwatch on kodanikuühendus, mis edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Võimestame kodanikke, era- ja avalikku sektorit ennetama ning maandama Eesti organisatsioonide majandustegevusest tulenevaid riske ja kahjusid Eestis ja kaugemal, sh tarne- ja väärtusahelate alguses.  POSITSIOON Otsime oma kollektiivi osakoormusega vastutustundliku ettevõtluse …

Töökuulutus: vastutustundliku ettevõtluse spetsialist toidutööstuse tarneahelate vallas Read More »

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad?

Värske uuring toob välja, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvates kaitsealustes metsaelupaikades tehakse üha rohkem raieid, millele annavad hoogu juurde kaitse-eeskirjades üha leebemaks muudetud raiepiirangud. Olukorra parandamiseks on tarvis kaardistada kõik veel inventeerimata loodusdirektiivi metsaelupaigad, seada kaitsealadel elupaiku paremini hoidvad raietingimused ja vähendada raiesurvet Eesti metsades, sh kaitsealadel. Estwatchi ja Eestimaa Looduse Fondi uuring “Kui hästi …

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad? Read More »

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021

Estwatchi 2021. aasta pankade vastutustundlikkuse uuring ilmestab, et aasta jooksul on kõik neli Eesti suuremat panka võtnud oma äritegevuses jõulisema suuna vastutustundlikkuse edendamisele. Kuigi pangad arvestavad finantsotsustes sotsiaalsete ja keskkondlike teguritega üha enam, näitab uuring, et pankade tegevus saaks olla veel tõhusam ja läbipaistvam. Kui aasta varem ei pidanud pangad kuigivõrd oluliseks arvestada finantsotsustes kliimamuutust, …

Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021 Read More »

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd

Leedu ettevõte Grigeo, kes juhtis aasta alguses teadlikult reovett Kura lahte, müüb oma tooteid nüüd Eestis supersoodsa hinnaga. Nii on lahkunud poest Grigeo tualettpaberiga ka muidu keskkonnateadlikud inimesed. Just seepärast ei saa toodetega kaasnevate keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamist jätta ebapiisava teabe korral tarbijate õlgadele. Aasta alguses, kui viirusepuhang polnud Eestis veel nägu näidanud ja …

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd Read More »

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole

2019. aasta seisuga puudusid Eesti Panga dokumentides ja analüüsides viited sellele, kas ja kuidas arvestab ja haldab keskpank Eesti finantssüsteemi stabiilsuse analüüside läbiviimisel, reservide haldamisel ja võimalike kriiside ennetamisel kliimamuutusega kaasnevaid keskkondlikke, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud kahjusid ja riske (ESG risks). Estwatch tegi 10. detsembril 2019 Eesti Panga poole pöördumise, milles küsis keskpanga esindajatelt 5 …

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole Read More »

Postimees: Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse

Postimehe 1. veebruaril avaldatud artikkel “Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse” võrdleb Estwatchi uuringule tuginedes Eesti pankasid selle põhjal, kas ja kuidas nad arvestavad oma investeerimis- ja finantsprotsessides jätkusuutlikkuse riske. Loe artiklit täies mahus siit (tasuline): https://leht.postimees.ee/6886952/kliimapoliitika-trugib-uha-enam-pangandusse.