Edendame õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Estwatch / Meist / Kes me oleme?

Suuname majanduskeskkonda hoidma keskkonda ja inimõiguseid

Estwatch on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Töötame selle nimel, et iga toode ja teenus oleks nii keskkondlikult kui ka sotsiaalselt vastutustundlik alates selle loomisest kuni lõppkasutuseni.

Toetume rahvusvaheliselt tunnustatud praktikatele ja normidele ning kasutame uuringut kui tööriista, millega süsteemi muuta – kasvatada läbipaistvust, soodustada avalikku arutelu ning suunata majanduskeskkonda olema kestlikum.

Missioon

Uurida ja tuua esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Visioon

Ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse keskkondlikud ning sotsiaalsed riskid ja kahjud on minimaalsed.

Väärtused

Õiglus

Lähtume põhimõttest, et majanduslikud tegevused ei tohi kahjustada keskkonda või rikkuda inimõigusi, ja otsime võimalusi õigluse edendamiseks.

Usaldusväärsus

Oleme oma uuringutes, huvikaitses ja muus tegevuses läbipaistvad, professionaalsed, süsteemsed ja teaduspõhised.

Koostöö

Väärtustame koostööd nii tiimisiseselt kui ka konstruktiivses suhtluses sihtrühmadega.

Tiim

Meie tiimis on pädevus, et disainida ja viia läbi uuringuid organisatsioonide väärtusahelate keskkondlikest ja sotsiaalsetest mõjudest, kommunikeerida uuringutulemusi kodanikele ja teistele huvipooltele ning olla dialoogis uuritavate ja neid mõjutavate osapooltega. Kõike selleks, et pürgida õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majanduskeskkonna poole.

Kadri Org

Uurija (jaekauplused), kommunikatsiooni-konsultant, juhatuse liige

kadri@estwatch.ee

Uku Lilleväli

Uurija (finantssektor), juhatuse liige (ajutiselt eemal)

uku@estwatch.ee

Kaarel Karolin

Vabatahtlik

kaarel@estwatch.ee

Maiko Mathiesen

Uurija, lihasektor

maiko@estwatch.ee

Martin Tikk

Uurija, banaanisektor

martin@estwatch.ee