Teemad

Keskendume sektoritele ja teemadele, mis on keskkondlikult ja sotsiaalselt riskantsed või kahjulikud ja kus riskide maandamine on ebatõhus või läbipaistmatu.

Estwatch / Teemad

Rahandus

Töötame selle nimel, et Eesti pensionifondid, pangad ja teised finantsasutused oleksid oma portfellides ja rahastusotsustes vastutustundlikud.

Tarneahelad

Toetame vastutustundlikkust kestlikkuse vaatest riskantsemate valdkondade väärtusahelates, sh toiduainetööstus, metsandus ja energeetika.