Tulenevalt eesmärgist mõjutada laiemaid arenguid majanduskeskkonnas, hindame oma mõju selle järgi, millistesse muutustesse oleme panustanud. Hindame oma uuringute, kommunikatsiooni- ja huvikaitsetegevuse mõju keskse mõjueesmärgi kaudu: Uuritavates ja neid mõjutavates osapooltes kaardistatud Estwatchi uuringutest ja tegevusest lähtuvad arengud, sh muutused seisukohtades, väljaütlemistes, hoiakutes, eeskirjades ja praktikas.

 

Finantsvaldkond

Finantsvaldkonnas oleme panustanud järgnevatesse arengutesse:

Teema esmakordne tõstatamine

Estwatchi 2019. aasta uuring Eesti pensionifondide vastutustundlikkusest tõstatas avalikkuses esimest korda küsimuse, mis roll on finantsasutustel kliimamuutuses. Fondihaldurid võtsid ka esimest korda avalikult seisukoha oma tegevuse vastutustundlikkusest.

Vastutustundlikkuse eeskirjade arendamine

Eesti suuremad pangad on loonud ja täiendanud vastutustundlikkusega seotud eeskirju ja protsesse, mis on võimaldanud neil oma tegevuses kestlikkusele rohkem rõhku pöörata. Vajadust eeskirjade parendamise järele on tõstatatud ka Estwatchi uuringutes.

Läbipaistvuse suurendamine

Finantsasutused on Estwatchi uuringute käigus avaldanud vastutustundlikkusega seotud eeskirju ja protsesse, mis varem olid organisatsioonisiseseks kasutamiseks. Seekaudu on pangad suurendanud oma tegevuste läbipaistvust ka klientidele ja kodanikele.

Finantsasutustes laiema muutuse nügimine

Kui 2019. aastal kinnitasid Eesti suuremad pangad, et tegelevad vastutustundlikkusega kas ebapiisavalt või üldse mitte, siis 2021. aastal on nad konsensusel, et kliimamuutus ja teised keskkondlikud ja sotsiaalsed tegurid ohustavad ka finantstulemusi ning et seepärast tuleb nendega tegeleda.

Kestlikumate finantstoodete pakkumine

Finantsasutused on turule toonud aina rohkem vastutustundlikke finantstooteid ning võtnud teisi samme rohelise tegevuskava loomisel, viidates oma arengutes mh Estwatchi uuringutele.

Teistes tegevusvaldkondades, st tarneahelate vastutustundlikkus nii metsanduse kui ka toidupoodide sektorites, kaardistame 6-12 kuu jooksul pärast uuringute läbiviimist.