Meie tiimis on pädevus, et disainida ja viia läbi uuringuid organisatsioonide väärtusahelate keskkondlikest ja sotsiaalsetest mõjudest, kommunikeerida uuringutulemusi kodanikele ja teistele huvipooltele ning olla dialoogis uuritavate ja neid mõjutavate osapooltega.

Kõike selleks, et pürgida õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majanduskeskkonna poole.

Võimaluse korral kaasame tiimi töötajaid ja praktikante, kes toetaksid organisatsiooni missiooni saavutamist uuringute, huvikaitse, kommunikatsiooni või organisatsiooni arendamise ja raha kaasamise kaudu.

Huvi korral saada oma CV ja lühikirjeldus motivatsioonist info@estwatch.ee.

Tööpakkumised