Estwatch / Teemad / Tarneahelad / Projekt: Vastutustundlikkus toidupoodide tarneahelates

Kokkuvõte

Kontekst: Eesti inimeste tarbimisotsused ja toidupoekettide tarnimisotsused mõjutavad nii tarneahelate alguses olevate kogukondade inimõiguseid kui ka keskkonda ja kliimamuutust. Kuna Eestis puudub süsteemne teadmine toidupoodide vastutustundlikkusest, oleme ellu viimas projekti “Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates“.

Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule. Antud eesmärgi saavutamiseks viime läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendame koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestame kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suuname dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetusperiood: 04/2021-12/2022

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Projektiga seotud publikatsioonid ja kajastused

Väljundid ja tulemused

Uuringu avaldamine

Kodanikele suunitletud huvikaitsetööriist

Projektiga seotud meediakajastused

Toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse uuring

Artiklid:

Intervjuud:

 Šokolaaditootjate tarneahelate eetilisuse uuringu kommunikeerimine
Artiklid:
 
Uuringutulemusi on tutvustatud mh järgnevatele osapooltele
 
  • Vabaühenduste Toiduvõrgustik, mille eesmärk on kaardistada Eestis valdkonna probleemistik, leida koostöövõimalusi ning töötada ühiselt kestlikuma toidutööstuse suunas. Ettekanne 18.02.2022.
  • Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar “Kuidas edasi?” 9.03.2022 (Ettekanne “Kuidas luua vastutustundlikkusest konkurentsieelis?”
  • Maaeluministeerium (ettekanne 5.04.2022)
  • Avalik veebipaneel inimõigustest, õiglasest kaubandusest ja jätkusuutlikkusest  (20.06.2022). Paneel on järelekuulatav ja -nähtav siin: https://www.facebook.com/events/8307112899314064 ja siin https://youtu.be/casNbxEnStI. Korraldajad: – projektipartnerid MTÜ Mondo ja Fairtrade Eesti – Õiglase Kaubanduse Klubi.
Tulemused ja mõju
  • Uuringu ja Estwatchi toidu valdkonnas tehtud töö tulemuste ja mõju hindamine toimub aasta jooksul pärast uuringu avaldamist.