Estwatch / Teemad / Tarneahelad / Projekt: Vastutustundlikkus toidupoodide tarneahelates

Kokkuvõte

Kontekst: Eesti inimeste tarbimisotsused ja toidupoekettide tarnimisotsused mõjutavad nii tarneahelate alguses olevate kogukondade inimõiguseid kui ka keskkonda ja kliimamuutust. Kuna Eestis puudub süsteemne teadmine toidupoodide vastutustundlikkusest, oleme ellu viimas projekti “Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates“.

Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule. Antud eesmärgi saavutamiseks viime läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendame koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestame kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suuname dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetusperiood: 04/2021-12/2022

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Väljundid ja tulemused

Projekt on hetkel ettevalmistavas faasis ning esimese laiapõhjalisema uuringu protsess on käimas.

Sisuliselt on paika pandud esimese uuringu metoodika ja uuringuplaan, millele edasine uuringu-, huvikaitse- ja kommunikatsioonitegevus tugineb. Uuringu metoodika, küsimused ja indikaatorid on uuringu läbiviimiseks ja laialisaatmiseks peatselt uuringu teostamiseks viimistletud ning esmane hindamine on läbi viidud.