Kui vastutustundlik on sinu kodupood?

Uurisime Eesti toidupoekettide tegevust ja hindasime, kuidas nad tagavad, et poelettidel olevad toidukaubad oleks kasvatatud, korjatud ja töödeldud inimõigusi järgides ja keskkonda hoides.

Leidsime, et ükski Eestis tegutsev poekett ei tee piisavalt, et tagada, et poeriiulitele valitud kaubad oleksid kasvatatud, toodetud, töödeldud ja tarnitud vastutustundlikult.

Seitsmest suuremast poeketist on tarneahelate vastutustundlikkust puudutavad põhimõtted vaid Rimil, Selveril ja Prismal. Vähesel määral on ostuprotsessides arvestanud vastutustundlikkusega ka Coop ja Maxima ning antud teemale pole üldse viidanud Grossi Toidukaubad ja Meie Toidukaubad.

Tulemused aga ilmestavad, et kõik, sh eesrindlikumad poeketid, saaksid vastutustundlikkuse tagamiseks teha oluliselt rohkem, eriti omamärgitoodete ostuprotsessides ning esmatootjate ja tööliste õiguste ja heaolu edendamisel.

ANNA OMA PANUS

***

1 minut:
Tutvu poodide vastutustundlikkuse võrdlustabeliga.

2 minutit:
Võta poodidega ühendust, et näidata nõudlust eetilisemate toidukaupade järele.

20 minutit:
Tutvu põhjaliku uuringuraportiga, et mõista täpsemalt, mida poed saaksid paremini teha.

TOIDUPOODIDE VASTUTUSTUNDLIKKUSE VÕRDLUSTABEL

***

Analüüsisime Eesti suuremate toidupoekettide eeskirju ja tegevusi, et hinnata, kuidas nad arvestavad ja maandavad tarneahelates inimõiguste ja keskkonnaga seotud riske. Uurisime avalike eestikeelsete allikate põhjal, kas ettevõtetel on vastutustundlikkuse strateegia, eeskirjad ja juhtimissüsteemid, kuidas nad tagavad vastutustundlikkuse omamärgitoodetes ning kuidas nad toetavad toidukaupadega seotud esmatootjate ja tööliste õiguseid. Hindamisraamistik tugineb rahvusvahelistele parimatele suunistele, mis on kohandatud Eesti konteksti.

Kolm sammu võrdlustabelini

1. Uurisime koos poekettidega nende eeskirju ja tegevusi.

2. Andsime igale poeketile 61 küsimusele tuginedes skoori 0%-100%.

3. Mida suurem on protsent, seda vastutustundlikum on toidupoekett.

Võrdlustabel tugineb toidupoekettide avalikel eeskirjadel, seisukohtadel, väljaütlemistel ja lubadustel 2021. aasta lõpu seisuga. Täpsemad tulemused leiab uuringuraportist. Uuringuprojekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ANNA OMA PANUS

***

Kasuta oma tarbija- ja kodanikuvõimu ning saada oma kodupoele sõnum, et Sa ei peaks valima eetiliste ja ebaeetiliste toidukaupade vahel, vaid et kõik poeketi poolt lettidele valitud toidukaubad peaksid olema kasvatatud, toodetud ja tarnitud vastutustundlikult.

Kirja saatmiseks järgi kolme järgnevat sammu:

1. Vali allolevast valikust oma kodupood.

2. Kohenda kirja vastavalt oma soovile.

3. Saada kiri poe poole teele.