Estwatch / Eesti Päevaleht: Eestlaste pensioniraha investeeritakse süsteemselt kliimamuutuse võimendamisse

Estwatchi raport pensionifondide investeeringute rollist kliimamuutuse võimendamisel või takistamisel ilmestab, kui süsteemselt pensionifondid Eesti inimeste rahaga kliimamuutust toetavad. Eesti Päevaleht avaldas artikli uuringutulemustest ning küsis nendele tuginevalt kommentaare nii pensionihalduritelt kui ka Estwatchi esindajalt Uku Lillevälilt.

Artikkel keskendub Eesti pensionifondide investeeringutele, lähtudes nii eetilisest – mil määral on investeerimine elukeskkonna kahjustamisesse õigustatud – kui ka finantsilisest küljest. Muuhulgas toob AS Swedbank Investeerimisfondid juhatuse esimees Kristjan Tamla artiklis välja, et kliimateadlikkuse kasv ja seaduste karmistumine tähendab, et suure kliimajalajäljega ettevõtetesse investeerimine on seotud suurema riski või väiksema pikaajalise kasvupotentsiaaliga.

Loe täismahus Eesti Päevalehes ilmunud artiklit siit: https://epl.delfi.ee/uudised/eestlaste-pensioniraha-investeeritakse-agaralt-kliimamuutuse-voimendamisse?id=87088373.

Seotud postitused