Estwatch / Meist / Rahastus / ACF toetus toidupoodide tarneahelate uurimiseks

Kokkuvõte

Projekti nimi: Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule.​ Antud eesmärgi saavutamiseks viib Estwatch läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendatakse koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestatakse kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suunatakse dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetussumma: 49 027,48 eurot

Toetusperiood: 04/2021-12/2022

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Väljundid ja tulemused

Hetkel on projekt ettevalmistavas faasis, mistõttu avalikult kommunikeeritud väljundid puuduvad.

Sisuliselt on hetkel paika pandud esimese laiapõhjalisema uuringu metoodika ja uuringuplaan, millele edasine uuringu-, huvikaitse- ja kommunikatsioonitegevus hakkab tuginema. Uuringu metoodika, küsimused ja indikaatorid on uuringu läbiviimiseks ja laialisaatmiseks peatselt uuringu teostamiseks viimistletud.