Estwatch / Meist / Rahastus / ACF toetus toidupoodide tarneahelate uurimiseks

Kokkuvõte

Projekti nimi: Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule. Antud eesmärgi saavutamiseks viib Estwatch läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendatakse koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestatakse kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suunatakse dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetussumma: 49 027,48 eurot

Toetusperiood: 04/2021-03/2023

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Väljundid ja tulemused

Uuringute avaldamine

Kodanikele suunitletud huvikaitsetööriist

Uuringutulemusi on tutvustatud mh järgnevatele osapooltele
 
  • Vabaühenduste Toiduvõrgustik, mille eesmärk on kaardistada Eestis valdkonna probleemistik, leida koostöövõimalusi ning töötada ühiselt kestlikuma toidutööstuse suunas. Ettekanne 18.02.2022.
  • Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar “Kuidas edasi?” 9.03.2022 (Ettekanne “Kuidas luua vastutustundlikkusest konkurentsieelis?”
  • Maaeluministeerium (ettekanne 5.04.2022)
  • Projektipartnerite MTÜ Mondo ja Fairtrade Eesti – Õiglase Kaubanduse Klubi avalik veebipaneel, inimõigustest, õiglasest kaubandusest ja jätkusuutlikkusest (20.06 kell 13:00-14:30), kus projektipartnerid tutvustasid muuhulgas Estwatchi uuringut “Vastutustundlikkus Eesti toidupoekettide tarneahelates 2022”. Paneel on järelekuulatav ja -nähtav siin: https://www.facebook.com/events/8307112899314064 ja siin https://youtu.be/casNbxEnStI.
  • Ettekanne “Lihaaktsiis: hullumeelsus või käegakatsutavaim vahend kliimakriisi lahendamiseks?” Arvamusfestivali Tasaarengu koosolengu alal (12.08.2022), mille raames uurija Maiko Mathiesen tutvustas Eesti lihatööstuse jätkusuutlikkuse uurimise esialgseid tulemusi.
  • Online tund ja esinemine koolinoortele vastutustundlikust tarbimisest (Mondo, 19.10.2022)
Tulemused ja mõju
  • Uuringu ja Estwatchi toidu valdkonnas tehtud töö tulemuste ja mõju hindamine toimub aasta jooksul pärast uuringu avaldamist.