Estwatch / Meist / Rahastus / ACF toetus toidupoodide tarneahelate uurimiseks

Kokkuvõte

Projekti nimi: Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule.​ Antud eesmärgi saavutamiseks viib Estwatch läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendatakse koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestatakse kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suunatakse dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetussumma: 49 027,48 eurot

Toetusperiood: 04/2021-12/2022

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Väljundid ja tulemused

Uuringu avaldamine

Kodanikele suunitletud huvikaitsetööriist

Uuringutulemusi on tutvustatud mh järgnevatele osapooltele
 
  • Vabaühenduste Toiduvõrgustik, mille eesmärk on kaardistada Eestis valdkonna probleemistik, leida koostöövõimalusi ning töötada ühiselt kestlikuma toidutööstuse suunas. Ettekanne 18.02.2022.
  • Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar “Kuidas edasi?” 9.03.2022 (Ettekanne “Kuidas luua vastutustundlikkusest konkurentsieelis?”
  • Maaeluministeerium (ettekanne 5.04.2022)
Tulemused ja mõju
  • Uuringu ja Estwatchi toidu valdkonnas tehtud töö tulemuste ja mõju hindamine toimub aasta jooksul pärast uuringu avaldamist.