Estwatch MTÜ sisend riikliku seisukoha kujundamisse äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi osas

Estwatch MTÜ on alates asutamisest olnud oma tegevuses pühendunud eesmärgile minimeerida ettevõtete äritegevuse keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ja kahjusid globaalsetes tarneahelates. Oma tegevuse käigus oleme seni uurinud muuhulgas, mil määral vastab finantsasutuste ja toidupoekettide hoolsuskontroll kestlikkuse ja vastutustundlikkuse kontekstis rahvusvaheliselt tunnustatud suunistele. Eelneva taustal oleme jälginud ka Euroopa Liidu arenguid äriühingu kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse […]

Estwatch MTÜ sisend riikliku seisukoha kujundamisse äriühingute kestliku juhtimise ja hoolsuskohustuse direktiivi osas Read More »