Rahastus

Põhimõte

Estwatch on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses avalikes huvides tegutsev ja sõltumatu ning hoidub sattumast rahastuse, kokkulepete või teiste põhjuste tõttu erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla.

Estwatchi tegevus on seni, 2019-2020, tuginenud valdavalt organisatsiooni liikmete omafinantseeringule ja vabatahtlikult panustatud energiale. Lisaks on Estwatch saanud toetust järgnevatest allikatest:

Projekti nimi: Kodanikualgatuse Estwatch jätkusuutlik tegevuskava vastutustundlikuma finantssektori kujundamisel
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on organisatsiooni senist tegevust analüüsides ja arenguvajadusi kaardistades välja töötada strateegiline toimimismudel ning jätkusuutlik tegevuskava organisatsiooni esimese fookusvaldkonna – finantssüsteemi läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse suurendamine – eesmärkide täitmiseks.
Toetussumma: 4000 eurot
Toetusperiood: 04/2020-10/2020
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetussoovi ja küsimuste korral võta ühendust: http://www.estwatch.ee/kontakt/.