Vastutustundlik Rahandus

Rahal on võim määrata prioriteete, millest ühiskond oma arengus lähtub. Seetõttu on oluline, et finantsasutused arvestaksid investeerimis- ja finantseerimisotsustes keskkondliku ja sotsiaalse heaoluga. Estwatch töötab selle nimel, et Eesti finantsasutused oleksid oma tegevustes vastutustundlikud. 

Finantsvaldkonnas Estwatch:

Uurib, mil määral Eesti pangad ja teised finantsasutused arvestavad oma tegevustes keskkondlike ja sotsiaalsete teguritega.

Kaasab erinevaid sidusrühmasid, et toetada Eesti finantsasutuste muutumist vastutustundlikumaks. 

Tõstab teadlikkust Eesti finantsasutuste tegevuste sotsiaalsetest ja keskkondlikest kahjudest ja riskidest ning nende maandamisest.  

Suuremad projektid

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Pankade võrdlustabel hindab ja kõrvutab Eesti pankasid vastavalt sellele, kui vastutustundlikud on nende investeeringud. Võrdlustabel keskendub kuuele valdkonnale: eesmärk, eeskirjad, protsessid, personal, tooted ja portfell.

Raport Eesti pensionifondide rollist kliimamuutuses

Estwatchi raport näitab, et Eesti pensionifondid investeerivad süsteemselt kliimamuutust oluliselt võimendavatesse ettevõtetesse ja arvestavad investeerides kliimamuutusega seotud kahjude ja finantsriskidega kas minimaalselt või üldse mitte.

Koostöösoovi või küsimuste korral võta ühendust: http://www.estwatch.ee/kontakt/.

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Jaanuar 2020 avaldatakse Estwatchi veebilehel Eesti suuremate pankade võrdlustabel, mis kõrvutab pankasid vastavalt sellele, kui vastutustundlikud on nad erinevate kriteeriumite alusel. Võrdlustabel keskendub kuuele valdkonnale: eesmärk, eeskirjad, protsessid, personal, tooted ja portfell.

Raport Eesti pensionifondide rollist kliimamuutuses

Raport Eesti pensionifondide rollist kliimamuutuses

Estwatchi poolt august 2019 avaldatud raport ilmestab, et Eesti pensionifondid investeerivad süsteemselt kliimamuutust oluliselt võimendavatesse ettevõtetesse ja arvestavad investeerides kliimamuutusega seotud kahjude ja finantsriskidega kas minimaalselt või üldse mitte. Lisaks annab raport soovitusi fondihalduritele, riigiasutustele, kodanikuühendustele ja kodanikele, kuidas toetada pensionifondide ja finantsasutuste muutumist vastutustundlikumaks. 

Suuremad projektid

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Käesoleval jaanuaril avaldatakse Estwatchi veebilehel Eesti suuremate pankade võrdlustabel, mis kõrvutab pankasid vastavalt sellele, kui vastutustundlikud on nad erinevate kriteeriumite alusel. Võrdlustabel keskendub kuuele valdkonnale: eesmärk, eeskirjad, protsessid, personal, tooted ja portfell.

Raport Eesti pensionifondide rollist kliimamuutuse võimendmisel ja pidurdamisel​

Estwatchi poolt august 2019 avaldatud raport ilmestab, et Eesti pensionifondid investeerivad süsteemselt kliimamuutust oluliselt võimendavatesse ettevõtetesse ja arvestavad investeerides kliimamuutusega seotud kahjude ja finantsriskidega kas minimaalselt või üldse mitte. Lisaks annab raport soovitusi fondihalduritele, riigiasutustele, kodanikuühendustele ja kodanikele, kuidas toetada pensionifondide ja finantsasutuste muutumist vastutustundlikumaks.