Toeta

Panusta õiglasemasse, läbipaistvamasse ja kestlikumasse majandussüsteemi.

Estwatch edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile Eestiga seotud ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Estwatchi toetades panustad sellesse, et muuta läbipaistvamaks, kas ja kuidas arvestavad uuritavad oma äritegevuses ja väärtusahelates näiteks inimõiguste rikkumise, elurikkuse kao ja kliimamuutusega, ning suunata ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetada saab kas ühekordsete maksetega või regulaarselt, mispuhul on tegevusi võimalik planeerida pikemaajaliselt. Igakuine panus on tõhusaim viis Estwatchi töö toetamiseks.

Saaja nimi: Estwatch MTÜ
Kontonumber (LHV): EE307700771003461360

Estwatch MTÜ on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas. Kannet tehes palume tulumaksu tagastuse jaoks lisada kirjeldusse “Toetus” ja oma isikukood.

Küsimuste korral võta ühendust: http://www.estwatch.ee/kontakt/.