Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Pankade võrdlustabel aitab hinnata, kui vastutustundlikud on Eesti neli suuremat panka oma investeerimis- ja finantseerimisprotsessides.

Kui vastutustundlikud on Eesti pangad?

0% – ei pööra finantsotsustes mingit tähelepanu keskkondlikele ja sotsiaalsetele teguritele

100% – vastutustundlik kõigis oma finantsotsustes

39%
39%
29%
27%

Hindamine on läbi viidud 2020. aasta lõpus.

Pankade hindamine

Pankade hindamine ja võrdlus tugineb 6 valdkonnale, mis hõlmavad 11 indikaatorit ja 79 küsimust alates vastutustundlike investeeringute strateegiast ja eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstoodeteni. Muuhulgas pöörab hindamine rõhku sellele, kuidas arvestavad pangad oma finantsotsustes kliimamuutust, elurikkuse kadu, inimõiguste rikkumist ja teisi kahjusid.

2020. aasta lõpus läbiviidud pankade hindamine tugineb Maailma Looduse Fondi (WWF) väljatöötatud hindamisraamistikule, mis on kohandatud Eesti konteksti ja mis hindab ning võrdleb Eesti nelja suuremat panka 79 küsimuse põhjal kuues laiemas valdkonnas: eesmärk, eeskirjad, protsessid, personal, tooted ja portfell. Muuhulgas pöörab hindamine rõhku sellele, kuidas arvestavad pangad oma finantsotsustes kliimamuutust, elurikkuse kadu, inimõiguste rikkumist ja teisi riske.

Tulemuste võrdlus 6 valdkonna põhjal

 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell

Detailsem pankade võrdlus 79 hinnatud küsimuse osas on leitav uuringuraportist.

 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell

Detailsem pankade võrdlus 79 hinnatud küsimuse osas on leitav uuringuraportist.

Küsimuste korral võta ühendust: 

http://www.estwatch.ee/kontakt/.