Meie tiimis on pädevus, et disainida ja viia läbi uuringuid organisatsioonide väärtusahelate keskkondlikest ja sotsiaalsetest mõjudest, kommunikeerida uuringutulemusi kodanikele ja teistele huvipooltele ning olla dialoogis uuritavate ja neid mõjutavate osapooltega.

Kõike selleks, et pürgida õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majanduskeskkonna poole.

Kadri Org

Uurija, kommunikatsiooni-konsultant, juhatuse liige

kadri@estwatch.ee

Merilin Raudna-Kristoffersen

Projektijuht, toetav uurija

merilin@estwatch.ee

Johanna Lehtmets

Kommunikatsioonijuht

johanna@estwatch.ee

Uku Lilleväli

Uurija, projektijuht, juhatuse liige (ajutiselt eemal)

uku@estwatch.ee

Töö ja praktika

Võimaluse korral kaasame tiimi töötajaid ja praktikante, kes toetaksid organisatsiooni missiooni saavutamist uuringute, huvikaitse, kommunikatsiooni või raha kaasamise kaudu.

Huvi korral saada oma CV ja lühikirjeldus motivatsioonist info@estwatch.ee