Meeskond

Estwatchi meeskonnas on pädevus, et disainida ja viia läbi uuringuid organisatsioonide väärtusahelate keskkondlikest ja sotsiaalsetest mõjudest, kommunikeerida uuringutulemusi kodanikele ja teistele huvipooltele ning olla dialoogis uuritavate ja neid mõjutavate osapooltega. 

Kõike selleks, et pürgida õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majanduskeskkonna poole. 

Kadri Org

Kommunikatsioonikonsultant, juhatuse liige

Kadri haldab Estwatchi kommunikatsiooni ning nõustab organisatsiooni strateegiliste suundade kujundamisel.

kadri@estwatch.ee

Uku Lilleväli

Uurija, juhatuse liige

Uku vastutab Estwatchi strateegia ja teostuse eest ning veab eest vastutustundliku finantssektori temaatikat.

uku@estwatch.ee

Johanna Lehtmets

Partnerluste koordinaator

Johanna vastutab kodanikuühiskonna kaasamise ning koostöö eest ja nõustab kommunikatsiooni teostamisel ja keskkonnateemade läbimõtlemisel.

johanna@estwatch.ee

Mart Kiis

Keskkonnavaldkonna ekspert

Mart nõustab Estwatchis keskkonnateemade sisulist osa ning toetab nii kommunikatsiooniplaanide kui ka partnerluste loomist ja teostamist.

mart@estwatch.ee

Kommunikatsioonikonsultant, juhatuse liige

Kadri Org

Kadri haldab Estwatchi kommunikatsiooni ning nõustab organisatsiooni strateegiliste suundade kujundamisel. 

Uurija, juhatuse liige

Uku Lilleväli

Uku vastutab Estwatchi strateegia ja teostuse eest ning veab eest vastutustundliku finantssektori temaatikat. 

Partnerluste koordinaator

Johanna Lehtmets

Johanna vastutab kodanikuühiskonna kaasamise ning koostöö eest ja nõustab kommunikatsiooni teostamisel ja keskkonnateemade läbimõtlemisel. 

Keskkonnavaldkonna ekspert

Mart Kiis

Mart nõustab Estwatchis keskkonnateemade sisulist osa ning toetab nii kommunikatsiooniplaanide kui ka partnerluste loomist ja teostamist. 

Töö ja praktika

Võimaluse korral kaasab Estwatch tiimi töötajaid ja praktikante, kes toetaksid organisatsiooni missiooni saavutamist uuringute, huvikaitse, kommunikatsiooni või raha kaasamise kaudu.