admin

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad?

UURING: Eestis on hüppeliselt kasvanud Natura 2000 võrgustiku kaitsealuste metsaelupaikade raie Raport | 31. märts 2021 Värske uuring toob välja, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvates kaitsealustes metsaelupaikades tehakse üha rohkem raieid, millele annavad hoogu juurde kaitse-eeskirjades üha leebemaks muudetud raiepiirangud. Olukorra parandamiseks on tarvis kaardistada kõik veel inventeerimata loodusdirektiivi metsaelupaigad, seada kaitsealadel elupaiku paremini hoidvad …

Uuring: Kui hästi on hoitud kaitsealused suure loodusväärtusega metsad? Read More »

Raport: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021

RAPORT: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021 Raport | 02. veebruar 2021 Värske uuring ilmestab, et viimase aasta jooksul on kõik neli Eesti suuremat panka võtnud oma äritegevuses jõulisema suuna vastutustundlikkuse edendamisele. Kuigi pangad arvestavad finantsotsustes sotsiaalsete ja keskkondlike teguritega üha enam, näitab uuring, et pankade tegevus saaks olla veel tõhusam ja läbipaistvam. Kui aasta varem ei …

Raport: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021 Read More »

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd

Leedu ettevõte Grigeo, kes juhtis aasta alguses teadlikult reovett Kura lahte, müüb oma tooteid nüüd Eestis supersoodsa hinnaga. Nii on lahkunud poest Grigeo tualettpaberiga ka muidu keskkonnateadlikud inimesed. Just seepärast ei saa toodetega kaasnevate keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamist jätta ebapiisava teabe korral tarbijate õlgadele. Aasta alguses, kui viirusepuhang polnud Eestis veel nägu näidanud ja …

Kadri Org: Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd Read More »

Postimees: Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse

Postimehe 1. veebruaril avaldatud artikkel “Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse” võrdleb Estwatchi uuringule tuginedes Eesti pankasid selle põhjal, kas ja kuidas nad arvestavad oma investeerimis- ja finantsprotsessides jätkusuutlikkuse riske. Loe artiklit täies mahus siit (tasuline): https://leht.postimees.ee/6886952/kliimapoliitika-trugib-uha-enam-pangandusse.

Postimees: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi

Postimehe 1. veebruaril avaldatud artikkel “Uuring: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi” toob Estwatchi uuringule ja Estwatchi esindaja Uku Lilleväli intervjuule tuginedes välja, et Eesti pangad arvestavad oma investeerimis- ja finantsprotsessides jätkusuutlikkuse riske kas ebapiisavalt või üldse mitte. Keskse mõttena kirjeldab Lilleväli: “On fundamentaalne küsimus, mis on pankade roll meie ühiskonnas. Kahtlemata peavad finantsasutused maksimeerima …

Postimees: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi Read More »

Estwatch-Karl-Adami-2

Raport: Vastutustundlikkus Eesti panganduses

Estwatchi värske raport avaldab, et Eesti pensionifondid investeerivad süsteemselt kliimamuutust oluliselt võimendavatesse ettevõtetesse ja arvestavad kliimariskide ja -kahjudega kas minimaalselt või üldse mitte. RAPORT: Vastutustundlikkus Eesti panganduses Raport | 01. veebruar 2020Kodanikuühenduse Estwatch uuringust selgub, et Eesti neli suurimat universaalpanka – LHV, Luminor, SEB ja Swedbank – arvestavad investeerimis- ja finantseerimisprotsessides nii elukeskkonda kui ka …

Raport: Vastutustundlikkus Eesti panganduses Read More »

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole

2019. aasta seisuga puudusid Eesti Panga dokumentides ja analüüsides viited sellele, kas ja kuidas arvestab ja haldab keskpank Eesti finantssüsteemi stabiilsuse analüüside läbiviimisel, reservide haldamisel ja võimalike kriiside ennetamisel kliimamuutusega kaasnevaid keskkondlikke, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud kahjusid ja riske (ESG risks). Estwatch tegi 10. detsembril 2019 Eesti Panga poole pöördumise, milles küsis keskpanga esindajatelt 5 …

Estwatchi pöördumine Eesti Panga poole Read More »

Linda-Mari Väli: kodanik hoiab loodust, aga pank suunab ta raha saastajatele

Eesti Metsa Abiks üks eestvedajatest Linda-Mari Väli toob 6. septembril ERR-is ilmunud arvamusloos välja, et ebaõiglane on panna keskkonnakahjude eest vastutus üksikisiku õlgadele, samal ajal kui finantsasutused annavad Eesti inimeste rahaga hoogu ettevõtetele, mis keskkonda hävitavad. Väli, tuginedes osati ka Estwatchi raportile pensionifondide rollist kliimamuutuses, toob välja pankade rolli olulisuse keskkonnateadlike lahenduste rahastamisel, et kiirendada …

Linda-Mari Väli: kodanik hoiab loodust, aga pank suunab ta raha saastajatele Read More »

Uku Lilleväli: pole ju palju küsitud, et mu pensioniraha ei hävitaks maailma

13. augustil ilmunud Eesti Päevalehe artiklis „Eestlaste pensioniraha investeeritakse agaralt kliimamuutuse võimendamisse“ tekitavad Eesti pensionihaldurid oma vastustega veelgi rohkem küsimusi, miks nad toetavad Eesti inimeste tulevikuks mõeldud rahaga meie elukeskkonna ja tuleviku kahjustamist. 18. augustil Eesti Päevalehes ilmunud vastulauses lükkab Estwatchi esindaja Uku Lilleväli ümber mitmed pensionihaldurite põhjused, miks nad investeerides häid praktikaid eiravad. Teiste …

Uku Lilleväli: pole ju palju küsitud, et mu pensioniraha ei hävitaks maailma Read More »