Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Panga vastutustundlikkuse analüüs: Luminor

Panga vastutustundlikkuse tulemus:

1%

Luminor polnud 2019. aasta detsembri seisuga avaldanud ühtegi avalikku seisukohta ega eeskirja, mis näitaks, kas ja kuidas arvestab pank oma finantsotsustes keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ja kahjusid. Kuna Luminoril puuduvad viited sellele, kui vastutustundlik on pank oma investeeringutes ja rahastamisotsustes, siis on Luminori puhul hinnatud peaaegu kõiki küsimusi 79st nulli punktiga. Luminori puhul on hinnatud "Osaliselt" ehk poole punktiga vaid ühte küsimust: "Kas finantsasutus edendab Eestis jätkusuutlikkuse temaatikat nt teadlikkuse tõstmise, ürituste korraldamise või uuringute kaudu?", kuna pank on viinud läbi uuringu Eesti pensionikogujate vastutustundlikkuse eelistustest pensionifondide valikul. 

Tulemused on valdkondade kaupa võetud kokku kõrvalolevas tabelis ning küsimuste kaupa uuringuraportis "Vastutustundlikkus Eesti panganduses".

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
 • ÜLDINE
 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Võrdle Eesti pankasid finantsotsuste vastutustundlikkuse alusel

Tutvu Estwatchi uuringuraportitega

Tabel võrdleb pankasid kuue kategooria ja 11 indikaatori põhjal, mis on tuletatud 78 vastutustundlikkust näitavast küsimusest, mida Estwatch on koos pankade esindajatega hinnanud [graafik]. Pankade sooritus erinevates indikaatorites on märgitud värviskaalaga punasest roheliseni: tumepunane märgib puudulikku ning tumeroheline head tulemust.

Hindamisel on arvestatud üksnes neid vastuseid, mis tuginevad allikatele, mis on avalikud, eesti keeles ja otseselt seostatavad pankade tegevustega Eestis. Sealhulgas majandusaasta aruanded, veebilehtedel avaldatud teave, sotsiaalse vastutustundlikkuse aruanded jm.

Võrdlustabeli metoodika on kohandatud Eesti konteksti, tuginedes WWFi vastutustundlike investeeringute raamistikule SUSBA.The first strategic direction is to contribute to making Estonian financial institutions more transparent and considerate towards the society and environment. 

Area of focus:

Responsible Financial Sector