Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Panga vastutustundlikkuse analüüs: LHV

Panga vastutustundlikkuse tulemus:

1%

LHV polnud 2019. aasta detsembri seisuga avaldanud ühtegi avalikku seisukohta ega eeskirja, mis näitaks, kas ja kuidas arvestab pank oma finantsotsustes keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ja kahjusid. Kuna LHV-l puuduvad viited sellele, kui vastutustundlik on pank oma investeeringutes ja rahastamisotsustes, siis on LHV puhul hinnatud peaaegu kõiki küsimusi 79st nulli punktiga. LHV puhul on hinnatud "Osaliselt" ehk poole punktiga vaid ühte küsimust: "Kas finantsasutus pakub vastutustundlikuid finantstooteid?", kuna pank pakub ühes oma portfellis - Kasvukontos - kahte kestlikule arengule suunitletud investeerimisfondi. 

Tulemused on valdkondade kaupa võetud kokku kõrvalolevas tabelis ning küsimuste kaupa uuringuraportis "Vastutustundlikkus Eesti panganduses".

Estwatch-LHV-01

Võrdle Eesti pankasid finantsotsuste vastutustundlikkuse alusel

Tutvu Estwatchi uuringuraportitega