Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Pankade võrdlustabel aitab hinnata, kui vastutustundlikud on Eesti neli suuremat panka oma investeerimis- ja finantseerimisprotsessides.

Kui vastutustundlikud on Eesti pangad?

0% – ei pööra finantsotsustes mingit tähelepanu keskkondlikele ja sotsiaalsetele teguritele

100% – vastutustundlik kõigis oma finantsotsustes

Pankade hindamine

Pankade hindamine ja võrdlus tugineb 6 valdkonnale, mis hõlmavad 11 indikaatorit ja 79 küsimust alates vastutustundlike investeeringute strateegiast ja eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstoodeteni. Muuhulgas pöörab hindamine rõhku sellele, kuidas arvestavad pangad oma finantsotsustes kliimamuutust, elurikkuse kadu, inimõiguste rikkumist ja teisi kahjusid.

Tulemuste võrdlus 6 valdkonna põhjal

 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell

Detailsem pankade võrdlus 79 hinnatud küsimuse osas on leitav uuringuraportist.

Küsimuste korral võta ühendust: 

http://www.estwatch.ee/kontakt/.

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
LHVLuminorSEBSwedbank
1%
Keskmine
1%
Keskmine
34%
Keskmine
21%
Keskmine
Eesmärk
Vastutustundlikkuse strateegia ja osalemine vastutustundliku finantssektori edendamises
0.000.050.640.32
Eeskirjad
Vastutustundlikkuse eeskirjad, sh üldised ja probleemikesksed (nt kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumine)
0.000.000.480.33
Protsessid
Keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamine, haldamine ja maandamine, sh dialoog ettevõtetega
0.000.000.330.37
Personal
Vastutustundlikkuse protsesside juhtimine ja vastutusalade jagamine ning personali koolitamine, hindamine ja tasustamine
0.000.000.310.00
Tooted
Vastutustundlike finantstoodete valik ja pakkumine klientidele
0.130.000.250.00
Portfell
Portfellitasandil keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamine ja maandamine ning vastavate tegevuste ja eesmärkide avalikustamine
0.000.000.000.06
Loe rohkemLoe rohkemLoe rohkemLoe rohkem

Ülevaade

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel näitab, mil määral finantsasutused arvestavad oma finantsotsustes jätkusuutlikkuse ohtudega, nagu kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumine. Hindamine tugineb 79 küsimusele al. vastutustundlike investeeringute strateegiast ja probleemipõhistest eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstoodeteni.

Loe tervikliku ülevaate, metoodika ja hindamise kohta siit.

 • Eesmärk
 • Swedbank
 • LHV
 • Luminor
 • Luminor
 • Luminor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Ülevaade

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel näitab, mil määral finantsasutused arvestavad oma finantsotsustes jätkusuutlike ohtudega, nagu kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumine. Hindamine tugineb 79 küsimusele al. vastutustundlike investeeringute strateegiast ja probleemipõhistest eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstodeteni.

Kuna hindamine arvestab üksnes avalikes allikates väljaöeldut, siis ei näita tulemused, mil määral rakendavad pangad kirjutatut praktikas. Küll aga annab võrdlustabel võimaluse uurida jätku-uuringutes, kas pangad arvestavad ja võtavad vastutust oma investeeringute keskkondlike ja sotsiaalsete riskide ja kahjude eest.

Loe tervikliku ülevaate, metoodika ja hindamise kohta siit.

 • SEB
 • Swedbank
 • LHV
 • Luminor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Ülevaade

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel näitab, mil määral finantsasutused arvestavad oma finantsotsustes jätkusuutlike ohtudega, nagu kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumine. Hindamine tugineb 79 küsimusele al. vastutustundlike investeeringute strateegiast ja probleemipõhistest eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstodeteni.

Kuna hindamine arvestab üksnes avalikes allikates väljaöeldut, siis ei näita tulemused, mil määral rakendavad pangad kirjutatut praktikas. Küll aga annab võrdlustabel võimaluse uurida jätku-uuringutes, kas pangad arvestavad ja võtavad vastutust oma investeeringute keskkondlike ja sotsiaalsete riskide ja kahjude eest.

Loe tervikliku ülevaate, metoodika ja hindamise kohta siit.

 • SEB
 • Swedbank
 • LHV
 • Luminor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel näitab, mil määral finantsasutused arvestavad oma finantsotsustes jätkusuutlike ohtudega, nagu kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumine. Hindamine tugineb 79 küsimusele al. vastutustundlike investeeringute strateegiast ja probleemipõhistest eeskirjadest kuni personali koolitamise ja jätkusuutlike finantstodeteni.

Kuna hindamine arvestab üksnes avalikes allikates väljaöeldut, siis ei näita tulemused, mil määral rakendavad pangad kirjutatut praktikas. Küll aga annab võrdlustabel võimaluse uurida jätku-uuringutes, kas pangad arvestavad ja võtavad vastutust oma investeeringute keskkondlike ja sotsiaalsete riskide ja kahjude eest.

Loe tervikliku ülevaate, metoodika ja hindamise kohta siit.

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
LHVLuminorSEBSwedbank
1%
Keskmine
1%
Keskmine
34%
Keskmine
21%
Keskmine
Vastutustundlikkuse strateegia
Vastutustundlikkuse strateegia ja osapoolte kaasamine
0.000.000.830.33
Osalemine vastutustundliku finantssektori edendamises
Osalemine vastutustundliku finantssektori edendamises
0.000.100.400.30
Vastutustundlikkuse eeskirjad
Üldised vastutustundliku panganduse eeskirjad
0.000.000.630.50
Probleemipõhised eeskirjad
Kliimamuutus, metsaraie, lapstööjõud, nimõigused jt
0.000.000.440.28
Keskkondlike ja sotsiaalsete riskide hindamine ja haldamine
ESG riskide hindamine ja haldamine
0.000.000.130.31
Investeeritavate vastutustundlikkuse edendamine
Investeeritavate projektide, ettevõtete, fondide ja valitsuste jälgimine ja mõjutamine vastutustundlikkuse edendamiseks
0.000.000.570.43
Vastutustundlikkuse protsesside juhtimine ja vastutusalad0.000.000.330.00
Personali vastutustundlikkuse-alane koolitamine ja tulemuste hindamine0.000.000.290.00
Vastutustundlikud finantstooted0.130.000.250.00
ESG riskide hindamine ja vähendamine portfellides0.000.000.000.14
Vastutustundlikkuse protsesside avalikustamine
ESG riskidega seotud ohtude, tegevuste ja eesmärkide avalikustamine
0.000.000.000.00
Buy NowBuy NowBuy NowBuy Now

Võrdlustabeli eesmärk ja metoodika

 • EESMÄRK
 • METOODIKA
 • SÕLTUMATUS

Uuring tugineb Eesti konteksti kohandatud Maailma Looduse Fondi (WWF) poolt loodud hindamisraamistikule, mis hõlmab 79 küsimust, mis kirjeldavad, kas ja kuidas arvestavad pangad oma finantsotsustes keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ja kahjusid. Küsimused kuuluvad kuute laiemasse valdkonda:

 1. Eesmärk ehk jätkusutlikkuse strateegia.
 2. Eeskirjad strateegia elluviimiseks, mh üldine vastutustundlikkuse strateegia ja sektori- ning probleemikesksed teemad nagu kliimamuutus, metsaraie ja inimõiguste rikkumised.
 3. Protsessid, mis tagavad, et eeskirjad on integreeritud pankade investeeringutesse ja finantsotsustesse.
 4. Personal, mh vastavate juhtimismehhanismide olemasolu, vastutusalade jaotamine, koolitused ja teadmiste edendamine ning töötajate hindamine ja premeerimine vastutustundlike protsesside eest.
 5. Tooted, mis arvestavad keskkondlike ja sotsiaalsete riskide ja kahjude ning nende maandamisega.
 6. Portfell, sh riskide juhtimine ja avalikustamine portfelli tasandil.

Küsimustele on võimalik vastata kas “jah, kõikides portfellides ja toodetes”, ”osaliselt teatud toodetes või tütarettevõtetes” või ”ei”. Iga vastuse puhul, mis on “Jah” või “Osaliselt”, peavad pangad jagama viidet tõendavale allikale, mis vastab kolmele kriteeriumile:

 1. avalikult kättesaadav, nii et igal huvilisel oleks vastust võimalik kontrollida.
 2. esitatud eesti keeles, kuna pangad pakuvad tooteid ja teenuseid Eesti turul valdavalt Eesti klientidele.
 3. näitab otsest seost panga protsesside ja portfellidega Eestis, sh allika ulatust (nt kohaldatav grupitasandil või ainult kindlas portfellis või tütarettevõttes).

Olenevalt küsimusest võivad allikad erineda: veebilehed, jätkusuutlikkuse eeskirjad ja aruanded, blogipostitused, sõnavõtud meedias ja muud.

Esialgne hindamine, mis tugineb 2019. aasta detsembri seisuga avalikele allikatele, koosnes kolmest osast:

 1. Estwatchi poolt esmase hindamise läbiviimine, tuginedes allikatele, mis on avalikult ligipääsetavad pankade veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja teistes kanalites.
 2. Pankade tagasiside ja täiendused esmasele hindamisele (30 päeva perioodil 30.10.-29.11.2019), täienduste analüüsimine Estwatchi poolt ja pankadelt viimaste täienduste küsimine ühe nädala jooksul 2019. aasta detsembris.
 3. Tulemuste kokkuvõtmine ja hindamine: iga „jah“ annab 1 punkti, „osaliselt“ 0.5 punkti ja „ei“ null punkti. Seejärel on arvutatud iga panga puhul keskmised tulemused kahel tasandil: a) kogu keskmine kõikide küsimuste lõikes ja b) keskmine tulemus 6 valdkonna ja 11 indikaatori lõikes.

Võrdlustabel hindab 2019. aasta detsembri seisuga Eesti nelja suurimat universaalpanka, LHV, Luminor, SEB ja Swedbank. Hetkel jätab võrdlus välja viienda panga, Coopi analüüsi hetkel veel võrdlemisi väikese turuosa tõttu.

Hindamine keskendub pankade kõikidele tütarettevõtetele ja nende investeerimis- ja finantseerimisprotsessidele Eestis, sealhulgas jae- ja privaatpangandus, varahaldus, pensionifondid ja teised portfellid.

Kasutatud metoodikal on kaks peamist piirangut:

 1. Kuigi hindamine tugineb pankade avalikele eeskirjadele ja allikatele, pole teada, kas, kuidas ja kui järjepidevalt pangad neid praktikas rakendavad. Küll aga viitavad allikad sellele, mis meetmeid pangad endi sõnul rakendavad, ning annavad võimaluse kontrollida jätku-uuringutes, kui tõhusad on pankade poolt kirjeldatud meetmed.
 2. Küsimuste hindamine tugineb allikatele, mis on eesti keeles ja avalikult kättesaadavad. Seetõttu ei tähenda „ei“ alati seda, et pank konkreetse küsimusega ei tegeleks, vaid et puuduvad allikad, mis kinnitaks, et pank seda Eesti turul teeks. Järjepidevuse ja läbipaistvuse tõttu on aga oluline, et hindamisel võetakse arvesse vaid seda teavet, mis on avalikult kättesaadav ja mõistetav kõigile seotud osapooltele Eestis, kes soovivad pankade vastutustundlikkust hinnata ja mõsta.

Estwatchi on täielikult sõltumatu ning ei saa raha või teistmoodi toetusi üheltki uuritavalt finantsasutuselt. Estwatch ei reklaami ega toeta teatud finantsasutusi, vaid toob pankade tegevustes esile puudujäägid ja võimalikud alternatiivid.

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
 • ÜLDINE
 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tabel võrdleb pankasid kuue kategooria ja 11 indikaatori põhjal, mis on tuletatud 78 vastutustundlikkust näitavast küsimusest, mida Estwatch on koos pankade esindajatega hinnanud [graafik]. Pankade sooritus erinevates indikaatorites on märgitud värviskaalaga punasest roheliseni: tumepunane märgib puudulikku ning tumeroheline head tulemust.

Hindamisel on arvestatud üksnes neid vastuseid, mis tuginevad allikatele, mis on avalikud, eesti keeles ja otseselt seostatavad pankade tegevustega Eestis. Sealhulgas majandusaasta aruanded, veebilehtedel avaldatud teave, sotsiaalse vastutustundlikkuse aruanded jm.

Võrdlustabeli metoodika on kohandatud Eesti konteksti, tuginedes WWFi vastutustundlike investeeringute raamistikule SUSBA.The first strategic direction is to contribute to making Estonian financial institutions more transparent and considerate towards the society and environment. 

Area of focus:

Responsible Financial Sector