Organisatsioon

Estwatch on avalikes huvides tegutsev iseseisev mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on, et Eestiga seotud ettevõtted ja avalikud asutused vähendaksid oma tegevustes riske ja kahjusid keskkonnale ja ühiskonnale, luues seeläbi õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majandussüsteemi.

Oma eesmärgi täitmiseks Estwatch uurib ja toob esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Estwatch:

  1. Disainib ja viib läbi uuringuid ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõjust keskkonnale ja ühiskonnale.
  2. Toob uuringutulemused kodanike ja teiste huvipoolteni, et soodustada avalikku arutelu ja kasvatada teadlikkust.
  3. On dialoogis uuritavate organisatsioonide ja neid mõjutavate osapooltega, et võimestada neid vastutustundlikkust edendama.

Vastutustundlikkus

Estwatch lähtub põhimõttest, et ettevõtted ja avalikud asutused, olenemata suurusest ja tegevusalast, on kohustatud austama inimõigusi ja keskkonda nii Eestis kui ka välismaal. See tähendab kohustust:

  1. Vältida inimõiguste rikkumist ja keskkonna kahjustamist oma tegevustes ning vähendada antud mõjusid, kui need peaksid tekkima.
  2. Ära hoida või vähendada negatiivseid sotsiaalseid ja keskkondlikke mõjusid, mis on seotud ettevõtte või avaliku asutuse tegevustega koostööpartnerluste kaudu, isegi kui antud mõjude tekkimisse pole panustatud otseselt.

Estwatch MTÜ lähtub tegevustes oma põhikirjast ja strateegiast ning Eesti vabaühenduste eetikakoodeksistOrganisatsiooni rahastamisest saab rohkem lugeda Estwatchi rahastuse alalehelt. Estwatchi 2019. aasta tegevus- ja majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

Estwatchi juhatusse kuuluvad Kadri Org ja Uku Lilleväli. 

Toetussoovi ja küsimuste korral võta ühendust: http://www.estwatch.ee/kontakt/.

PÕHIMÕTE

Estwatch lähtub põhimõttest, et ettevõtted ja avalikud asutused, olenemata suurusest ja tegevusalast, on kohustatud austama inimõigusi ja keskkonda nii Eestis kui ka välismaal. See tähendab kohustust:

  1. Vältida inimõiguste rikkumist ja keskkonna kahjustamist oma tegevustes ning vähendada antud mõjusid, kui need peaksid tekkima.
  2. Ära hoida või vähendada negatiivseid sotsiaalseid ja keskkondlikke mõjusid, mis on seotud ettevõtte või avaliku asutuse tegevustega koostööpartnerluste kaudu, isegi kui antud mõjude tekkimisse pole panustatud otseselt.
Estwatch_570x384px_white

Estwatch:

  1. Disainib ja viib läbi uuringuid ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõjust keskkonnale ja ühiskonnale.
  2. Toob uuringutulemused kodanike ja teiste huvipoolteni, et soodustada avalikku arutelu ja kasvatada teadlikkust.
  3. On dialoogis uuritavate organisatsioonide ja neid mõjutavate osapooltega, et võimestada neid vastutustundlikkust edendama.

Estwatch:

Disainib ja viib läbi uuringuid ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõjust keskkonnale ja ühiskonnale.

Toob uuringutulemused kodanike ja teiste huvipoolteni, et soodustada avalikku arutelu ja kasvatada teadlikkust.

On dialoogis uuritavate organisatsioonide ja neid mõjutavate osapooltega, et võimestada neid vastutustundlikkust edendama.

Fookusvaldkond:

Vastutustundlik finantssektor

Estwatch keskendub oma tegevustes teemadele, mil on märkimisväärne mõju sotsiaalsetele ja keskkondlikele protsessidele Eestis ja kaugemal ning mille puhul on Estwatchil ning koostööpartneritel olemasolev pädevus. 

Esimene strateegiline suund on töötada selle nimel, et Eesti finantsasutused oleksid oma tegevustes läbipaistvamad ning ühiskonda ja keskkonda arvestavamad. 

ESTWATCHI PÕHIMÕTE

Estwatch lähtub põhimõttest, et ettevõtted ja avalikud asutused, olenemata suurusest ja tegevusalast, on kohustatud austama inimõigusi ja keskkonda nii Eestis kui ka välismaal. See tähendab kohustust:

1. Vältida inimõiguste rikkumist ja keskkonna kahjustamist oma tegevustes ning vähendada antud mõjusid, kui need peaksid tekkima.

2. Ära hoida või vähendada negatiivseid sotsiaalseid ja keskkondlikke mõjusid, mis on seotud ettevõtte või avaliku asutuse tegevustega koostööpartnerluste kaudu, isegi kui antud mõjude tekkimisse pole panustatud otseselt.

Estwatch töötab selle nimel, et

KOOSTÖÖPARTNERID

Estwatchi eesmärkide saavutamist toetavad organisatsioonid