Vastutustundlikud Pensionifondid

Et kõik Eesti finantsasutused investeeriksid Sinu ja teiste Eesti inimeste pensioniraha vastutustundlikult ja läbipaistvalt.

Rahal on võim määrata prioriteete, millest me ühiskonnana oma arengus lähtume. Küll aga investeerivad kõik pensionihaldurid Eesti inimeste raha (kokku üle 4 miljardi euro) süsteemselt ettevõtetesse, mis keskkonda ja ühiskonda märkimisväärselt kahjustavad. Samal ajal ei arvesta haldurid piisavalt keskkondlike ja sotsiaalsete finantsriskidega, mis ohustavad Eesti inimeste vara väärtust. 

Et meie elukeskkond oleks kestlik, on tähtis, et kõik osapooled panustaksid sellesse, et Eesti inimeste pensioniraha hallataks vastutustundlikumalt. 

Vaata, kuidas saad panustada Sina: